Fokus Digital Services

100 решения за ТРЗ и Счетоводство

Най-новото попълнение в колекцията полезни практически наръчници с готови решения за Вас!

Уважаеми Счетоводители/ ТРЗ служители,


 Знаем, че много често изпълнявате 2 дейности в 1 - грижите се както за счетоводството на фирмата, така и за трудовите правоотношения в нея. Затова без значение дали сте ЕООД, ООД, АД, кооперация, институция или счетоводител на свободна практика - 100 решения за ТРЗ и Счетоводство е практическият наръчник за Вас!

Както заглавието предполага, в изданието Ви очакват 100 готови решения на реални казуси от данъчно-счетоводната + ТРЗ практика.

Очаквайте на пазара през месец септември! Заявете днес, а ние Ви гарантираме запазена бройка от първия тираж на изданието!

Съдържание на книгата:

Отговори на казуси - данъци и счетоводство:

Кредитни известия към ФЛ, платили за несъстояла се заради извънредното положени екскурзия
❍ Социални разходи за столово хранене на служителите при извънредното положение с работа от вкъщи
❍ Фактуриране на консултантски услуги за италианска фирма, регистрирана по ДДС
❍ Осчетоводяване на разходи за дезинфектанти
❍ Данъчно признаване на разходи за наем и ремонт на офис, където управител на ЕООД ще живее и работи
❍ Коригиране на счетоводна грешка във връзка с банкова операция от 2016 г.
❍ Осчетоводяване на излишък от земеделска продукция

  ❍ Счетоводно отразяване на учредено право на ползване върху недвижим имот
❍ Преминаване от финансов на оперативен лизинг
❍ Признаване на данъчен кредит по фактури за изплащане на лизингови вноски
❍ Режим на облагане и предварителна регистрация за ЕООД със сайт за консултации
❍ Прехвърляне на суми във връзка със земеделска земя, на която не са правени преоценки
❍ Осчетоводяване на прехвърляне на права по финансов лизинг на автомобил

 ❍ Внасяне на 10% данък от СОЛ ежемесечно, а не на тримесечие
❍ Регистрация по ЗДДС за ЕООД, предоставящо реламни проекти на клиенти от Германия
❍ Място на стопанска дейост за чуждестранно ЮЛ
❍ Издаване на касова бележка за капаро за нощувки
❍ Счетоводни операции във връзка с неразпределена печалба и непокрита загуба от минали години
❍ Третиране на разходи като присъщи за дейността маркетингови такива
❍ Третиране на сайт като електронен магазин
❍ Изписване на стоки под себестойност
❍ Документиране на разходи за ток, вода и парно към наемодател, на когото се водят партидите за тях
❍ Облагане на обезщетение за нанесени щети по ЗДДС и ЗКПО
❍ Осчетоводяване на погасяване на заем с активи
❍ Пресмятане на дружествен дял при излизане на съдружник
❍ Спиране на ревизия на ФЛ и срокове по ДОПК
❍ Данъчно признаване за командировъчни разходи на едноличен собственик на капитала с личен труд в дружеството му
❍ Декларация за дружество без дейност при плащане на наем за 2 мес. през 2019 г.
❍ Осчетоводяване на дарение от 2019 г. като приход за бъдещ период
❍ Начисляване на амортизации за активи по основен ремонт на нает обект със забавено решение за ползване
❍ Издаване на отделен документ при продажба на бебешки пелени
❍ Считане на предоставяне на семена към тютюнопроизводители за безвъзмездна сделка
❍ Осчетоводяване на документ за възстановяване на акциз
❍ Транзитна продажба към гръцки клиент на закупена от Турция хладилна техника
❍ Прехвърляне на дружествени дялове от юридическо към физическо лице
❍ Промяна на ред на облагане по ЗДДФЛ за земеделски стопанин с доброволна регистрация по ЗДДС
❍ Признаване за данъчни цели на разходи за наем и храна на консултант
❍ Третиране на продажби на стоки като ФЛ по реда на ЗДДФЛ и ЗДДС
❍ Счетоводни записвания при закупуване на медицинско оборудване, което ще се ползва в МБАЛ
❍ Попълване на Декларация по чл 50 от ЗДДФЛ за разпределени дивиденти на съдружници в ООД - грък и македонец
❍ Отразяване на доставки на храна, осигурени от посредник
❍ Регистрация на фирма с продажби през Фейсбук като електронен магазин
❍ Счетоводни записвания при продажба на акции
❍ Отчитане на покупка от нерегистрира по ЗДДС земеделски производител
❍ Последици по ЗКПО и ЗДДС от отдаване на машина под наем
❍ Издаване на фактура за услуга към австрийска фирма
❍ Префактуриране на стока, закупена от Мароко, за италианска фирма
❍ Дата на данъчно събитие и срок за издаване на фактура от българска фирма - посредник в тристранна операция
❍ Данъчно третиране на разходи за учредяване на ЕООД
❍ Облагане по ДДС на продажба на акции
❍ Регистрация по ДДС за продажба на сценарий към продуцентска компания в Германия
❍ Внос на резервни части по гаранционен сервиз за сметка на производителя

Отговори на казуси - ТРЗ:


  ❍ Връчване на заповед за прекратяване на трудов договор по време на неплатен отпуск
❍ Представяне на болничен през време на неплатен отпуск
❍ Декларация образец 1 и 6 по граждански договор с възнаграждение, платено през май

  ❍ Осигуряване на управител на НПО с трудов договор
❍ Корекция на възнаграждението за отпуск при увеличение на заплатите

 ❍ Назначаване на депутат на академична длъжност във ВУЗ
❍ Изчисляване на обезщетение за безработица за ФЛ, работило в Германия и в последствие у нас

 ❍ Прекъсване на неплатен отпуск по втори трудов договор при болничен
❍ Сключване на граждански договор за длъжност в учрежденска библиотека
❍ Самоосигуряване на управител на дружество, който е и земеделски производител
❍ Максимален срок за сключване на срочен ТД с лице на академична длъжност
❍ Запис в трудов договор на шофьор на товарен автомобил прилагането на чл. 139а от КТ

 ❍ Командироване на шофьори в Холандия съгласно чл. 121а от КТ
❍ Осигурителни прагове във фирма с работа в две направления
❍ Увеличаване на осигурителен доход за лице с придобито право на пенсия
❍ Включване на командировъчни към заплата на международен шофьор
❍ Освобождаване на служители при закриване на длъжностите им и разкриване на 4 нови
❍ Осигуряване на съдружници в ООД грък и македонец, които живеят и работят у нас
❍ Оформяне на допълнение към връчена длъжностна характеристика
❍ Срок на предизвестие по време на платен отпуск
❍ Срок на предизвестие за трудов договор по чл. 110 от КТ или по чл. 111 от КТ
❍ Освобождаване на служител с ТЕЛК
❍ Прекъсване на отпуск по майчинство до 410-ти ден
❍ Трупане на осигурителен стаж за управител на ООД и ЕООД
❍ Дисциплинарно уволнение на служител, неявяващ се на работа
❍ Освобождаване на лице с непредоставено решение на ТЕЛК
❍ Раздаване на ваучери за храна на служители за месеци, предхождащи подписването на договор с оператор на ваучери
❍ Втори трудов договор за старши учител след прекратяване на основния
❍ Прекратяване на трудовото правоотношение по време на майчинство
❍ Ползване на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст, ако родителите нямат сключен брак и живеят на семейни начала
❍ Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ не се дължи, ако служителят не е придобил право на пенсия преди прекратяването на договора
❍ Прекратяване на трудов договор поради пенсиониране
❍ Трудов договор с непълнолетен работник или служител
❍ Стаж за времето на ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
❍ Неустойки по квалификационни договори
❍ Преместване на друга работа при трудоустрояване
❍ Ползване на допълнителни дни платен годишен отпуск, предоставени от работодателя
❍ Ползване на отпуски за обучение

Какво още препоръчваме за ежедневна подкрепа в работата:


Сделки с недвижими имоти на
строителното предприятие

Правилно прекратяване на трудови договори: решения и съвети от експерти

Правилно сключване на трудови договори

при поръчки на стойност > 50 лв. с ДДС - БЕЗПЛАТНА доставка с куриери на Спиди
за поръчка < 50 лв. с ДДС се заплаща доставка на стойност 6 лв. с ДДС


Ако желаете фактура за фирма, моля, въведете необходимите данни в стъпка 2 от формата за заявка!

 

Кои сме ние?
От 2011 г. вече 8 години нашата компания предлага експертна литература за счетоводство, трудово право, човешки ресурси и GDPR.

Стремим се да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти.
С какво Ви съдействаме: Нашите експерти:
Печатни издания:
 с готови решения на реални казуси
 с експертни анализи по ключови проблеми
 със законодателство
 Евгени Рангелов
 проф. д-р Стоян Дурин
 Елена Илиева
 Ели Марова
 доц. д-р Андрей Александров
 Красимира Гергева
 Аспасия Петкова
Абонаментни услуги с експертни съвети, решения и консултации:
 www.PortalSchetovodstvo.bg
 www.PortalTRZNormativi.bg
 Съветник Данъци и такси на моята фирма
 Съветник ТРЗ и осигуряване от А до Я
Семинари по ключови проблеми от:
 счетоводството
 данъчното облагане
 ДДС
 Трудови правоотношения
 Осигуряване
 GDPR
 и още
Уникалните ни услуги:
 Консултации с експерти и през почивните дни
 Консултации с експерти по телефона
Още за нашите издания тук:

www.straton.bg

Клуб РС Издателство:
Предимства за нашите редовни клиенти!


 Отстъпка от всяка поръчка на издание
 Безплатна доставка
 Отстъпка от всеки абонамент
 Ежегодно събитие за обмяна на опит
 И още!

Форма за поръчка

Поръчайте продукти на стойност 50 лв. и получавате БЕЗПЛАТНА доставка!

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данни в този талон. Информационна бележка!!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ